Første befaring av Katland fyr og Loshavn

Denne gangen er innlegget en videologg:

Reklamer

Grubler og planlegger…

Jeg er virkelig i en fase av prosjektet der det er mye grubling og planlegging nå. Jeg har brukt mye av den siste tiden til å lese teori, og velge ut de bøkene jeg skal bruke som hovedteori i prosjektet mitt. Jeg har valgt fem bøker som tar for seg litt forskjellig teori om blant annet stedspesifikk kunst, installasjonskunst, fotografi og fenomenologien. Jeg har ikke kommet helt igjennom alle bøkene enda, men har lest en god del i de. I tillegg til å lese går mye av tiden med til å planlegge prosjektet. Jeg forsøker å sette meg mål og delmål. Hovedmålet er selvfølgelig og svare på problemstillingen. Jeg har blitt anbefalt å sette opp mål og delmål, som jeg deretter knytter til datoer, og lager en tidsplan ut av. Problemet i et stort prosjekt som en masteroppgave er gjerne at man tenker for stort og vidt, og det kan være veldig vanskelig å snevre inn prosjektet slik at man virkelig kommer i dybden av det man skal jobbe med, og får svart på problemstillingen på en god måte. En tidsplan tror jeg vil hjelpe til å snevre inn prosjektet, fordi man blir klar over hva man har tid til og hva man eventuelt må ta vekk til fordel for noe viktigere.

Den siste uken har skisseblokken min fått utrolig mange tankekart. Å lage tankekart fungerer bra for meg til å notere mens jeg leser teori. I tillegg har jeg laget tankekart for kladd til mål og delmål som jeg skal prøve å sette meg, og på mine tanker rundt stedet jeg snart må velge. Jeg er blitt ganske sikker på at jeg kommer til å velge et sted som er i Farsund. Jeg tror det kan være en fordel å gjøre et stedspesifikt prosjekt i en by jeg har tilknytning til. Blant annet fordi jeg håper å kunne engasjere lokalbefolkningen med prosjektet mitt der på en eller annen måte. Jeg skal til Farsund i helga for å undersøke nærmere spesielt et sted jeg har i tankene.

Denne delen av prosessen jeg er i nå synes jeg ligner på en valnøtt. Prosjektet mitt er som en valnøtt med masse spor i skallet som jeg forfølger i alle retninger. Sporene leder meg til forskjellige teorier, bøker, bilder, kunstnere, prosjekter, steder, inspirasjoner, tanker og refleksjoner. Etterhvert som jeg har fulgt disse sporene lenge nok, håper jeg å komme til kjernen av nøtten, det som kommer til å bli formen på prosjektet mitt.

Da er jeg igang!

Da er jeg igang med masterprosjektet mitt! Jeg har bestemt meg for at jeg med jevne mellomrom skal sette meg ned å skrive i denne loggen. Det er en av arbeidsmetodene jeg har valgt. Dette prosjektet går ut på at jeg skal skrive 60-80 sider som vil telle 50% av karakteren, og gjøre et praktisk kunstnerisk arbeid, altså lage egen kunst, som skal telle 50 %. Denne loggen tror jeg vil hjelpe meg å sette ord på det jeg tenker og gjør underveis, slik at jeg lettere skal kunne skrive om det. Kanskje noen som kjenner meg, noen som er intressert i faget eller noen som skal skrive en masteroppgave selv, som har lyst til å følge denne loggen. Då må dere gjerne legge igjen kommentarer og tilbakemeldinger.

Problemstillingen min i dette prosjektet er at jeg skal finne ut hvordan jeg kan lage kunst som både forteller en historie fra et bestemt sted, og samtidig kan fortelle noe allmenmennesklig. Med allmenmennesklig mener jeg at jeg i tillegg til å fortelle historien, også har lyst til å fortelle noe som er mer gjenerelt med det å leve som menneske. Si noe som også relaterer seg til vår samtid, noe som mange kan kjenne seg i gjen i, og kanskje har følt på kroppen selv. Begrepet allmenmennesklig har jeg fått en del tilbakemeldinger på at kanskje ikke er rett begrep å bruke for det jeg mener. Så jeg er på jakt etter et annet. Jeg skal også se på hvordan disse to tingene jeg ønsker å formidle kan se ut i et stedspesifikt prosjekt, og hvordan den kunstneriske prosessen til et slikt prosjekt blir. Prosjektet er stedspesifikt, og det betyr at jeg må finne meg et fysisk sted som jeg ønsker å lage kunst på. Kunsten skal da fortelle historien fra dette stedet. Når jeg har funnet stedet må jeg da også tenke på hva dette stedet kan være med å fortelle som er allmenmennesklig. Jeg kommer til å være mye på det valgte stedet, og få historiene virkelig under huden. Det tror jeg vil være en av tingene som tydelig vil bety noe spesielt for den kunstneriske prosessen. I tillegg ser jeg for meg at det gjerne blir aktuelt å trekke i noen egne erfaringer eller følelser når jeg skal finne noe allmenmennesklig  å fortelle. Det er utfordrende, men jeg tror det har en fordel, og kan gjøre prosjektet mer betydningsfullt. Det oppstår da et møte mellom sjeler, og ikke bare et møte mellom intellekter (fornuft og forstand).

Jeg jobber denne uken med å lage meg gode systemer for dokumentasjon og loggføring. Det er viktig for å skape gode rutiner, så jeg blir strukturert, og ikke risikerer og miste viktig data underveis. Men det største valget jeg grubler over er absolutt hvilket sted jeg skal velge. Det er et utrolig stort valg, som har så mye å si for hele prosjektet. Jeg er på jakt etter et sted som har en spennende historie og fortelle, og som er spennende å besøke. Kanskje kan det være spennende å besøke hvis det er et sted som man til vanlig ikke har tilgang til, eller tenker på å dra til. Og hvis det i tillegg hadde vært autentisk på en måte, og bar på en historie som ikke er så kjent. Jeg ønsker meg et sted som er stemningsfullt på en eller annen måte. Men det er også viktig at dette stedet kan fortelle noe annet enn dens historie. Før sommeren hadde jeg et pilotprosjekt til denne masteren, der stedet jeg hadde valgt var en trapp i bygget til Stiftelsen Arkivet i Kristiansand. Jeg fortalte da krigshistorien fra denne trappen som ikke var fortalt før, samtidig som jeg brukte trappen som en metafor for reisen igjennom livet, med alle de små trinnene vi alle må ta. Jeg trenger et sted som har egenskapene til å fortelle to ting på samtidig. Jeg er usikker på hvordan jeg aktivt kan lete etter stedet, og ser på det som den største utfordringen akkurat nå. Jeg har spesielt ett sted i tankene, men synes det hadde vært fint med noen flere alternativer før jeg bestemmer meg.

Det var en beskrivelse av prosjektet og progresjonen så langt. Hvis du leser dette, så legg gjerne igjen en kommentar. Jeg skal forsette og skrive med faste mellomrom for å hjelpe meg selv. Noen innlegg blir sikkert lange som dette, og noen kortere… I dette første logg-innlegget passer det vel å legge ved bilde fra pilotprosjektet i trappen, som var et viktig prosjekt for å finne fram til denne problemstillingen. Jeg har masse viktige erfaringer fra det prosjektet jeg kommer til å ta med meg inn i masterprosjektet.